Klachten – Praktijk de Veluwe – Vaassen
Marijkeweg 3 8171 CK Vaassen Tel:0578-571515
Header afbeelding

Klachten

Indien u een klacht heeft betreffende een medewerker(ster) binnen onze praktijk dan hopen wij dat u dit eerst zou willen bespreken met de desbetreffende persoon. Indien u dat wenst kan dr Smink of dr van der Giessen bij dit gesprek aanwezig zijn. Als u liever geen gesprek met de medewerker(ster) wilt is het mogelijk een gesprek alleen met de huisarts te hebben. Mocht de klacht betrekking hebben op de huisarts zelf, ook dan kunt u een klachtenformulier bij de balie ophalen. Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en hierover contact met u opnemen.

Indien u geen gesprek met ons aan wilt gaan, of het klachtenformulier in wilt vullen, dan is het mogelijk uw klacht in te dienen bij de Regionale Klachtencommissie.

zie: regionaleklachtencommissiemn.nl

De behandeling van klachten door de Regionale Klachtencommissie is kosteloos, tenzij de klager zelf deskundige hulp inroept.

Contactgegevens van Regionale Klachtencommissie:
HOOG
Laan van Westenenk 737a
7334 DL Apeldoorn
tel: 085 – 53 63 109

Mocht er uit de klachtenprocedure voort komen dat er maatregelen genomen moeten worden dan ligt de coördinatie hiervan bij de klachtenfunctionaris van de praktijk. Indien het zaken zijn voor verbeteringen van processen in de praktijk dan zal de klachtenfunctionaris overleg plegen met de medewerkers in de praktijk en kijken of deze verbetering doorgevoerd kunnen/moeten worden. Alle klachten worden in de praktijk geregistreerd samen met de afhandeling ervan. Ook komt er een overzicht in het jaarverslag van de praktijk (weliswaar anoniem).