Klachten – Praktijk de Veluwe – Vaassen
Marijkeweg 3 8171 CK Vaassen Tel:0578-571515
Header afbeelding

Klachten

Een klacht indienen

Een goed contact met huisarts en medewerkers is belangrijk voor zowel de huisarts, de medewerkers als voor de patient. In de meeste gevallen is iedereen tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patient een klacht wil indienen over het handelen van uw huisarts of één van de medewerkers. Het is van belang, dat een klacht zo snel mogelijk wordt geuit. Meestal kunnen ze snel opgelost worden en/of leiden tot herstel van de relatie. Klachten kunnen ook duidelijk maken waar knelpunten zitten en op die manier bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Een klacht is geen kleinigheid voor de patient en evenmin voor de huisarts en/of zijn medewerkers. In deze klachtenregeling wordt aangegeven door wie en op welke wijze binnen Huisartsenpraktijk de Veluwe te Vaassen een klacht kan worden ingediend en hoe er met die klacht wordt omgegaan.

Iedere klacht die zich voordoet in de praktijk zien wij als een verbeterpunt voor de praktijk. Indien het een individuele klacht betreft proberen wij dit voor zowel klager als betrokkene goed en naar tevredenheid van beide partijen af te handelen. Mocht het een klacht zijn betreffende organisatorische zaken/werkwijze binnen de praktijk, dan bespreken we dit.