Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk de Veluwe – Vaassen

SPOEDGEVALLEN: voor spoedgevallen kunt u bellen naar ons praktijknummer (0578) 571515. U toetst dan in het keuzemenu een 1 in. ALS IEDERE SECONDE TELT, BELT U DAN 112.

Huisartsenpraktijk de Veluwe Marijkeweg 3 8171 CK Vaassen

Praktijkinformatie

 

Onze praktijk wil persoonlijke, effectieve en efficiënte huisartsgeneeskundige zorg leveren in Vaassen en omgeving.

Wij willen kwalitatief hoogwaardig zorg bieden, dicht bij de patiënt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Wij hechten waarde aan teamwork, het verbeteren van zorg, zorgvuldigheid en professioneel handelen. Belangrijke aspecten hierin zijn dat we elkaars expertise makkelijk willen kunnen inzetten en bevorderen, samen werken aan nieuwe ontwikkelingen en prettig en respectvol met elkaar omgaan.

Onze praktijk, alle huisartsen en overige medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen kan alleen worden afgeweken wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle eventuele afwijkingen zullen onder vermelding van redenen worden  geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.