POH-GGZ – Praktijk de Veluwe – Vaassen
Marijkeweg 3 8171 CK Vaassen Tel:0578-571515
Header afbeelding

POH-GGZ

LET OP: per 1 oktober wordt er geen spreekuur meer gehouden in onze dependance aan de Molenhoek, Pr Hendrikweg in Vaassen, maar in onze nieuwe unit naast de praktijk. U kunt in de wachtkamer van de Huisartsenpraktijk plaatsnemen, u wordt dan geroepen.

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg werkzaam, namelijk Mineke van Woudenberg en Erna Elbers.

Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waarin mensen, dichter bij huis, gebruik kunnen maken van deskundige hulpverlening bij psychische klachten. De POH-GGZ werkt in de huisartspraktijk en heeft een signalerende, diagnosticerende, interveniërende en ondersteunende rol. De POH-GGZ richt zich op laagdrempelige zorg en probeert door vroegtijdige signalering en/of interventies onnodige verwijzingen te voorkomen.

De zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen verandert in snel tempo. De introductie van de functie POH-GGZ, de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk met als specialisatie geestelijke gezondheidszorg, is één van de stappen richting een sterke en toekomstbestendige eerstelijns GGZ-zorg.

De functie POH-GGZ is bedoeld om mensen met psychische en psychosociale problemen en klachten zo veel mogelijk in de huisartsenpraktijk zelf te begeleiden en waar nodig te verwijzen naar andere hulpverleners. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de ondersteuning van de huisarts door een bijdrage te leveren aan vraagverheldering en verwijzing. Maar ook (kortdurende) begeleiding, behandeling van patiënten en casemanagement zijn belangrijke taken.