Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage? – Huisartsenpraktijk de Veluwe – Vaassen

SPOEDGEVALLEN: voor spoedgevallen kunt u bellen naar ons praktijknummer (0578) 571515. U toetst dan in het keuzemenu een 1 in. ALS IEDERE SECONDE TELT, BELT U DAN 112.

Huisartsenpraktijk de Veluwe Marijkeweg 3 8171 CK Vaassen

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage?

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt er voor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de praktijkassistente de diagnose gaat stellen.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts;
  • De assistente vraagt de huisarts u terug te bellen;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Nadat u uw vraag kenbaar gemaakt heeft opent de assistente de NHG triagewijzer digitaal en typt de hoofdklacht in de daarvoor bestemde plek en werkt de triagevragen af die de NHG aanbeveelt bij deze klacht. Zij zal de antwoorden noteren in uw dossier via de SOEP methode en hieruit zal een advies komen dat conform de NHG staarden is.

Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

De triage wordt uitgevoerd aan de telefoon, aan de balie en in de behandelkamer.

De NHG triage wijzer is digitaal op elke computer in de praktijk aanwezig als wel schriftelijk bij de balie.

Er zijn 3 assistentes die meer dan 20 jaar ervaring hebben als praktijkassistente.

De assistentes hebben allemaal dezelfde taken binnen de praktijk.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.